BDDK açıkladı… Taşıt kredilerine ilişkin yeni düzenleme

Bankacılık Denetleme ve Denetleme Kurulu, taşıt kredilerinde yeni fatura değeri ve taksit süresini açıkladı.

Hurriyet.com.tr/Ekonomi Hizmeti

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu taşıt kredilerine ilişkin güncelleme yaptı.

Bankaların kredi işlemlerine ilişkin Yönetmeliğin (Kredi Yönetmeliği) 12'nci maddesinin dördüncü fıkrası ile finansal kiralama, faktoring ve finansmanın kuruluş ve işleyiş esasları hakkında Yönetmelik'in (Finansal Kuruluşlar) 11/A maddesinin beşinci fıkrası uyarınca Yönetmelik), Kurumlar n. 13.06.2006 tarih ve 5520 sayılı Vergi Kanununun geçici 12'nci maddesinin uygulama kapsamına giren mükelleflerin ürettiği elektrikli motorlu taşıtlar için;

a) Kredi Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrası ile Finansal Kurumlar Yönetmeliğinin 11/A maddesinin ikinci fıkrası hükümlerine tabi olan kredilerin vade sınırları;

*Kesin fatura değeri bir milyon altı yüz bin Türk Lirası veya daha az olan taşıt alımı için kullandırılan kredilerde kırk sekiz ay,

* Kesin fatura değeri bir milyon altı yüz bin Türk Lirasından fazla olup üç milyon Türk Lirasını aşmayan taşıt alımı için kullandırılan kredilerde otuz altı ay,

*Nihai fatura değeri üç milyon Türk lirasını aşan ancak dört milyon Türk lirasını aşmayan taşıt alımı için kullandırılan kredilerde yirmi dört ay,

*Nihai fatura değeri dört milyon Türk lirasını aşan ancak beş milyon Türk lirasını aşmayan taşıt alımı için kullandırılan kredilerde sürenin on iki ay olmasına karar verildi.

Ayrıca, Kredi Yönetmeliği'nin 12'nci maddesinin ikinci fıkrası ile Finansal Kurumlar Yönetmeliği'nin 11/A maddesinin birinci fıkrası kapsamına giren teminatlı taşıt kredileri hariç olmak üzere, tüketicilere kullandırılacak taşıt kredileri veya finansal kiralama işlemlerinde; araba alımı, kredi tutarı ile aracın değeri arasındaki oran;

*Kesin fatura değeri bir milyon altı yüz bin Türk Lirası ve daha az olan araçlarda yüzde yetmişi geçemez,

*Nihai fatura değeri bir milyon altı yüz bin Türk Lirasından fazla ancak üç milyon Türk Lirasından fazla olmayan araçlarda yüzde elliyi geçemez,

* Kesin fatura değeri üç milyon Türk lirasından fazla dört milyon Türk lirasından fazla olmayan araçlarda yüzde otuzu geçemez,

* Kesin fatura değeri dört milyon Türk lirasından fazla beş milyon Türk lirasından fazla olmayan araçlarda yüzde yirmiyi geçemez,

* Kesin fatura değeri beş milyon Türk lirasını aşan araçlar için yüzde sıfır olarak belirlendi.


etiketler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir