BDDK tedbir planında değişiklik yaptı

BDDK, Sistemik İlgili Bankalarca Hazırlanan Önlem Planlarına İlişkin Yönetmelikte değişiklik yaptı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), sistemik öneme sahip bankaların hazırlayacağı önlem planlarına ilişkin yönetmelikte değişiklik yaptı.

BDDK Yönetmeliğinde yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bu nedenle Yönetmelikteki tanımlara “Kapasite ölçüm planı” da eklenmiştir. Ölçüm planı kapasitesi “önlem planı senaryosu kapsamında alınan önlemlerin sermaye ve likidite yeterliliği üzerindeki birleşik etkisi” olarak tanımlandı.

Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının f) harfinde yer alan “Etki Analizi” kısmı “Önlem Planı Tedbirlerinin Etkileri” olarak değiştirilmiştir.

Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin başlığı “Önlem planının tedbirlerinin etkileri” olarak, altıncı fıkrasında yer alan “Her” ibaresi ise “Etki analizinde her” olarak değiştirilmiştir.

Yönetmeliğe eklenen fıkraya göre tedbir planı tedbirlerinin etkileri; Her bir önlem planı önleminin tek başına uygulandığında etkisini gösteren etki analizi, Önlem planı kapasitesi, önlem planı önlemlerinin birleşik etkisini gösteren, plan önlemleri arasındaki bağımlılıkları ve etkileşimleri dikkate alan önlem planı, 19'dan 21'e kadar, etkiyi gösteren Farklı stres koşullarına göre özel olarak seçilen tedbir planı tedbirlerinin etkisi, maddelerde belirtilen senaryo analizleri çerçevesinde değerlendirilecektir.

Ölçüm planının kapasitesi, sermaye ve likidite göstergelerinin en olumsuz etkilendiği senaryolar için sermaye ve likidite yeterliliği için ayrı ayrı senaryo bazında hesaplanacak ve etkilerin süresi açıklanacak.

Önlem planının kapasitesi hesaplandıktan sonra, önlem planının tedbirlerinin etkinliğini artırmak amacıyla önlem planında değişiklik yapılması veya yeni önlemler oluşturulması planlanıyorsa, önlem planının potansiyel kapasitesi aşağıdaki hususlar dikkate alınarak hesaplanacaktır. değişiklikler.

Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “etki ve uygulanabilirlik” ibaresi “önlem planının tedbirlerinin uygulanmasına ilişkin riskleri azaltacak iletişim planının etkisi, uygulanabilirliği ve yöntemleri” olarak değiştirilmiştir. “.

Önlem planı göstergelerine ilişkin eşik değerlerinin, önlem planı tedbirlerinin uygulanması ve etkilerinin ortaya çıkması konusunda bankaya yeterli düzeyde ön uyarı vermediği sonucuna varılması halinde, göstergelere ilişkin göstergeler ve/veya eşikler, revize edilmelidir.

Senaryo analizi sonucunda tedbir planının farklı bölümleri arasında tespit edilen tutarsızlıklar, önlem planları Kuruma sunulmadan önce giderilecek, bunun mümkün olmaması halinde ise tutarsızlıklar giderildiğinde önlem planında açıklanacaktır.

Daha önce yılsonunda hazırlanacak önlem planları bir sonraki yılın Mart ayı sonuna kadar Kuruma gönderilirken, yapılan değişiklikle bu tarih Haziran ayı sonuna kaydırıldı.

Konsey, bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin yönergeler çıkarmaya yetkili olacaktır.

Yönetmeliğin Ek 1'i de değiştirilerek yeniden yayımlandı.


etiketler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir