Yarışmadan İstanbul'daki Fransız liselerine büyük para cezası

Yarışma komitesi, özel Fransız lisesi İstanbul Saint-Joseph, özel Fransız lisesi İstanbul Saint Benoît, özel Fransız lisesi Notre-Dame de Sion İstanbul, özel Fransız lisesi İstanbul Saint-Michel ve özel Fransız lisesi İstanbul'a para cezası verdi. Sainte Pulchérie'ye toplam 21,3 milyon lira para cezası verildi.

İstanbul'da faaliyet gösteren Fransız kökenli özel eğitim kurumları arasında Özel Fransız Lisesi İstanbul Saint-Joseph, Özel Fransız Lisesi İstanbul Saint Benoît, Özel Fransız Lisesi Notre-Dame de Sion, Özel Fransız Lisesi İstanbul Saint-Michel, Özel Okul Fransız lisesi Fransız lisesi İstanbul Sainte Pulchérie 5500 Sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediklerini belirlemek amacıyla soruşturma yürütüldü. 4054 sayılı Okul Kayıt Ücretleri ve Ücreti Oluşturan Unsurların Belirlenmesi ve Türkçe Öğretmenlerinin Maaşlarının Belirlenmesiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun. tamamlanmış.

Dosyanın 24.04.2024 tarihinde Rekabet Kurulu'nda görüşülmesinin ardından; Özel Fransız lisesi İstanbul Saint-Joseph, Özel Fransız lisesi İstanbul Saint Benoît, Özel Fransız lisesi İstanbul Notre-Dame de Sion, Özel Fransız lisesi İstanbul Saint-Michel, Özel Fransız lisesi İstanbul Sainte Pulchérie, Kanunun 4'üncü maddesi uyarınca hukuk 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Maddeyi ihlal ettiklerine karar verildi. Bu nedenle söz konusu şirketlere idari yaptırım uygulanması gerekmektedir.

Yarışma komitesinin belirttiğine göre

Kurulun 10.11.2022 tarih ve 22-51/776-M sayılı kararı uyarınca yürütülen soruşturmaya ilişkin hazırlanan rapor ve ek görüşe göre, toplanan deliller, yazılı savunmalar, sözlü savunma toplantısında yapılan beyanlar ve İncelenen dosyanın kapsamı,

I) Saint-Joseph özel Fransız lisesi, Saint Benoît özel Fransız lisesi, Notre-Dame de Sion özel Fransız lisesi, Saint-Michel özel Fransız lisesi ve Sainte Pulchérie özel Fransız lisesi;

1- 4 sayılı kanunun 4. maddesini ihlal etmişlerdir. 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ile okula kayıt ücretleri ile ücreti oluşturan unsurların birlikte belirlenerek,

2- Adı geçen şirketlerin okul kayıt ücretleri ile ücreti oluşturan unsurların müştereken belirlenmesine ilişkin işlemleri, 5 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 5'inci maddesi kapsamında bireysel muafiyetten yararlanamaz. 4054,

3- Bu nedenle 16. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca; 4054 sayılı Kanun ile Rekabeti Kısıtlayıcı Anlaşmalar, Uyumlu Eylemler ve Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Vergiden Alınacak Kararlar ve Parasal Yaptırımlar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin a) bendi ve birinci fıkrasının ikinci fıkrası, 2023 Gelir esasına göre yıllık brüt,

* Özel Fransız Lisesi Saint-Joseph'e 3.339.516,51 TL,

* Özel Fransız Lisesi Saint Benoît'e 3.279.720,74 TL,

* Özel Fransız lisesi Notre-Dame de Sion'a 2.532.943,46 TL,

* Özel Fransız Lisesi Saint-Michel'e 1.745.532,89 TL

* Özel Fransız lisesi Sainte Pulchérie'ye 1.897.231,86 TL idari para cezası kesildi,

II) Saint-Joseph özel Fransız lisesi, Saint Benoît özel Fransız lisesi, Notre-Dame de Sion özel Fransız lisesi, Saint-Michel özel Fransız lisesi ve Sainte Pulchérie özel Fransız lisesi;

1- 4 sayılı kanunun 4. maddesini ihlal etmişlerdir. 4054 Türkçe öğretmenlerinin maaşlarının müştereken belirlenerek rekabetin korunmasına ilişkin kanun,

2- Söz konusu işletmelerin Türkçe öğretmenlerinin maaşlarının ortak belirlenmesine yönelik işlemleri 5 sayılı Rekabetin Korunması Kanununun 5. maddesi kapsamında bireysel muafiyetten yararlanamaz. 4054.

3- Bu nedenle 6662 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca; 4054 sayılı Kanun ile Rekabeti Kısıtlayıcı Anlaşmalar, Uyumlu Eylemler ve Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Vergiden Alınacak Kararlar ve Parasal Yaptırımlar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin a) bendi ve birinci fıkrasının ikinci fıkrası, gelir esasına göre 2023 yıllık brüt

* Özel Fransız Lisesi Saint-Joseph'e 2.226.344,34-TL

* Özel Fransız Lisesi Saint Benoît'e 2.186.480,49 TL,

* Özel Fransız Lisesi Notre-Dame de Sion'a 1.688.628,97 TL,

* Özel Fransız Lisesi Saint-Michel'e 1.163.688,59-TL

* Özel Fransız lisesi Sainte Pulchérie'ye, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara idari mahkemelerine başvuru imkanı da dahil olmak üzere 1.264.821,24 TL idari para cezası verilmesine OYBİRLİĞİYLE karar verildi.


etiketler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir