Yurt dışından cep telefonu alanlar dikkat! İkinci cihaza yeni düzenleme


Uygulama yurt dışından getirilen cep telefonları için değiştirildi. Yeni mevzuata göre, yolcunun şahsi eşyası sayılan cep telefonuna ilişkin muafiyet devam ederken, ülkeye getirilmek istenen ikinci cep telefonları teslim edilmeyecek ve 3 ay süreyle gümrük depolarında kalacak. .

Ticaret Bakanlığı, aşırı muafiyetle ülkeye getirilen cep telefonlarının ülkeye girişinde meydana gelen kayıpların ve vergi kaçakçılığının önlenmesi amacıyla uygulamada değişiklik yaptı. Konuya ilişkin Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, yabancı misyon mensupları hariç olmak üzere, yolcu kimlik numarasına kayıtlı hatlarla kullanılması şartıyla cep telefonlarının üç takvim yılında bir kez taşınabileceği belirtildi. Bildiride, bu cep telefonunun yolcunun şahsi eşyası olarak gümrük vergisinden muaf olarak serbest dolaşıma sokulabileceği de vurgulanıyor.

Açıklamada, yolcuların hatıra olarak veya posta/ekspres ulaşım yoluyla muafiyetli olarak ve vergi ödeseler dahi yanlarında cep telefonu taşımalarının mümkün olmadığı vurgulandı. Ayrıca, “Kararın uygulanmasına göre, yolcuların refakatçi eşya olarak beyanlarına aykırı olarak ve muafiyet limiti dışında getirdikleri cep telefonlarından gümrük vergileri iki defa tahsil edilerek mal sahibine teslim edilecektir. muafiyet sınırını aşan ve vergi tahsil edilen telefonları getiren kişinin veya “Üçüncü kişiler adına ulusal şebekeye verilmesinden doğabilecek zararların ve vergi kaçakçılığının önlenmesi için gerekli tedbirlerin alındığı ve Bölge Müdürlüklerine, muafiyet sınırını aşan telefonların kişi ve IMEI numaralarının Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na bildirilmesi talimatı verildi.”

MUAF CEP TELEFONLARI 3 AY SÜRESİYLE GÜMRÜK DEPOSUNDA SAKLANACAK

Açıklamada, yalnızca yolcuyla birlikte taşınan şahsi eşya statüsündeki cep telefonuna muafiyet verilmesi uygulamasında, refakatçi yolculara şahsi eşya statüsündeki ikinci cep telefonunun kullanılmasından itibaren ise bir değişiklik olmadığı vurgulandı. beyana aykırı olarak ülkeye getirilmesi amaçlanan hediyelik eşyalar IMEI'nin kaydedilmemesiyle engellenemez, bu kapsamdaki sabit telefon ücretleri vergiye tabi değildir. Ücretli teslimat uygulamasının kaldırıldığı belirtildi. Açıklamada, “Ayrıca yolcunun yurt dışına çıkışında yanında taşıdığı cep telefonunu gümrüksüz olarak teslim almak istemesi halinde gümrük kanununda belirtilen 3 ay süreyle gümrük antrepolarında saklanabilir ve bu süre içerisinde gümrük depolarında saklanabilir. yolcunun tekrar yurt dışına çıkışında teslim edilip iade edilebilir.” “Mevcut” bilgisi de paylaşıldı.


etiketler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir